Fümigasyon

Fümigasyon

Böcekleri ( Yumurta, larva, nymph, pupa ve ergin dönemlerinde ) ve diğer zararlı etmenleri ( Nematod, mantar, bakteri gibi ) öldürmek amacı ile kapalı bir ortamda ( Belli bir ısıda ve belli miktarda ) gaz halinde kimyasal bir madde ( fumigant ) vermek ve belli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemidir.Fumigasyonun Gayesi ve ÖnemiFumigasyon her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler ile diğer materyalleri zararlı etmenlerden arındırarak bu etmenlerin tahribatını ve ürün kaybını önlemeyi amaçlar. Fumigasyon diğer kimyasal ilaçlarla mücadelenin güç veya imkansız olduğu hallerde baş vurulan son çaredir.

Ancak faydalanma alanları bulunan birçok olumlu ve olumsuz yönleri mevcuttur.

Fümigasyon Gayesi ve Önemi:

Fümigasyon her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler ile diğer materyalleri zararlı etmenlerden arındırarak bu etmenlerin tahribatını ve ürün kaybını önlemeyi amaçlar.

Fümigasyon diğer kimyasal ilaçlarla mücadelenin güç veya imkansız olduğu hallerde başvurulan son çaredir. Ancak faydalanma alanları bulunan birçok olumlu ve olumsuz yönleri mevcuttur.

Fümigasyonun Olumlu Yönleri:

=> Bulaşık ürüne direkt olarak tatbik edilebilmesi
=> Üründe uç noktalara kadar nüfuz edebilme ve homojen dağılabilme

Bu olumlu yönlere sahip Fumigasyon işlemi sonucunda gerek ihracaat ve gerekse ithalat bakımından pek çok kolaylıklar sağlanmakta ve dolayısıyla yurda tehlikeli zararlı etmenlerin her biyolojik dönemdeki canlı halinin girmesi önlenmekte ve alıcı isteklerine uygun temizlikte ürünlerin hazırlanması sağlanmaktadır.

Fümigasyon Teknikleri:

=> Vakum Fümigasyonu
=> Atmosferik Fümigasyon

- FÜMİGASYON HİZMETLERİ İÇİN HIZLI TEKLİF AL -

Fümigasyon Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz hakkında aşağıdaki ilgili link başlıklarına tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hizmet Alanlarımız

Fümigasyon

Pest Kontrol

Dezenfeksiyon Uygulaması

Bitki Hastalıkları ve Zararlılarına Karşı Mücadele

Bilgi almak için
bizimle iletişime
geçebilirsiniz.