Blog Detay

Anasayfa  -  Media

GIDA İŞLETMELERİNDE İLAÇLAMA HİZMETLERİ

Sağlık hizmeti veren ortamlarda giriş ve çıkışların fazla olması nedeniyle hastane ilaçlama uygulaması oldukça önemli hale gelmiştir. Öte yandan haşereler ve kemirgenler hastane ortamına kolayca girip kısa sürede çoğalabilirken, hastane mutfakları ve hastane kantinleri gibi alanlar ise haşere, böcek ve sıçanların kolaylıkla karşılaşıldığı yerlerdir. Bu alanlardaki hastanelerde haşere ve kemirgen ilaçlama gibi önleyici tedbirler alınmazsa ne yazık ki haşere, böcek ve kemirgenler hastane ve hastanenin sağlık tesislerinin diğer bölümlerine hızla yayılacaktır.

Sağlık İşletmelerinde görülen böcekler ve fareler bölgeye farklı şekillerde girebilmekte, hastanenin sıcak ve nemli ortamı zararlı organizmaların hızla üremesine ortam yaratmaktadır. Bu durum hastaneler başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarında düzenli olarak pestisit kullanımını gerektirmektedir. Hastalardan bulaşabilecek bakteri ve virüsleri önlemek ve hastanede temiz bir ortam oluşturmak için pestisitlerin temizlenmesi ve püskürtülmesi şarttır.,

Hastaneler genellikle büyük binalardan ve çevre alanlardan oluştuğundan, çevre genelinde kapsamlı bir haşere, kemirgen ve dezenfeksiyon işlemi yapılmalıdır. Hastane alanında ihtiyaçların ağırlıklı olarak çalışma yöntemlerine ve yapısal özelliklerine göre analiz edilmesi gerekmektedir.

Bilgi almak için
bizimle iletişime
geçebilirsiniz.